Asfaltiranje

Asfaltiramo dvorišča, dovozne poti, parkirišča, igrišča, ceste, pešpoti, pločnike …

Nudimo kompletno pripravo terena za asfaltiranje:

- izkopi;
- niveliranje;
- nasipi;
- odvoz materiala.

Poskrbimo tudi za ureditev komunalne infrastrukture.

VEČ INFORMACIJ >>

Asfaltiranje